icon caret-left icon caret-right instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads question-circle facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

NauenThen

Poem of the Week

Part of the way I am learning Norwegian is translating poems into and out of the language. Entirely for my own immersion & improvement. Here's an old poem of mine that I translated into Norwegian. Noe av måten jeg lærer meg norsk på er å oversette dikt inn og ut av språket. Her er et gammelt dikt av meg som jeg har oversatt til norsk.

 

 

On the Bus

 


As much sky tonight in NYC as buildings

along First Ave

on the bus

I'm overcome

Becky's birthday and I am on my way

8 white wagons and 3 radios

summer at work and some

are going to work

A surveyor strolls the UN grounds, expansive and proud

everyone is beautiful

and relieved, it's only a dollar

only a dollar and we can ride

into the night that bears your name

There's Queens down 34th St, wide open

the Nebraska of New York

I'm not a 14th-century serf and I am no tycoon

white dress, bare legs, 93˚

Comfort me, come to me

"I love you my heart is innocent"

Where are you going

July New York?

 

 


På Bussen

 


Like mye himmel i kveld i NYC som bygninger

langs First Avenue

på bussen

Jeg er overveldet

Bursdag til Becky og jeg er på vei

åtte hvite vogner og tre radioer

sommer på arbeid og noen

skal på jobb

en landmåler rusler på FNs område, vidstrakt og stolt

alle er vakre

og lettet, det er bare en dollar

bare en dollar så kan vi ri

inn i natten som bærer ditt navn

Det er Queens ned 34th Street, vidåpen

Det Nebraska i New York

Jeg er ikke en tjener fra 1400-tallet og jeg er ingen tycoon

hvit kjole, nakne bein, 34°

Trøst meg, kom til meg

"Jeg elsker deg, mitt hjerte er uskyldig"

Hvor skal du, 

Juli New York?

Be the first to comment