icon caret-left icon caret-right instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads question-circle facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

NauenThen

Jeg vant!

Dette kommer nok aldri til å skje igjen så det er spennende for meg å vinne en norsk scrabble-kamp mot læreren min... (This will probably never happen again so it's exciting to me to win a norwegian scrabble game against my teacher...)

Be the first to comment