icon caret-left icon caret-right instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads question-circle facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

NauenThen

Jeg snakker litt Norsk

It's possible that I actually do belong in Norsk III, shocking as it seems. The teacher thought so & I didn't stumble every time I opened my mouth. We all introduced ourselves yesterday at the first session. Here's mine (before you pop it into Google translate, see how much you can make out. A lot I bet. This is pretty simple Norwegian):

 

Hei, jeg heter Elinor. Pronomenene mine er hun og henne. Jeg er halvt tysk, halvt engelsk, men jeg kommer fra Sør Dakota, så er jeg også en æres-Skandinav. Jeg bor i Manhattan i mange år, med ektemannen min og katten min. Mannen min heter Johnny, og katten min heter Lefty. Jeg jobber som redaktør og forfatter. Jeg er også en dikter and har publiserte rundt sju eller åtte bøker. Jeg liker å lese, henge med vennene mine, reise og sove—når katten min lar meg.

 

Denne sommeren måtte jeg være hjemme, men jeg klarte å tilbringe mye tid oppe på taket av bygningen min. Min venn og jeg hadde en hage på taket, men ekorn spiste alle grønnsakene våre unntatt en liten tomat, og den var veldig sur.

 

Jeg forelsket norsk for et par år siden. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg liker lyden av det, og at det er som midt engelsk. Og Norge er veldig vakre og jeg har mange venner der.

 

Jeg kan lese og skrive bedre enn jeg kan snakke eller lytte og forstå. Jeg vil forbedre meg og også lære preposisjoner!

 

Det er alt for nå.

1 Comments
Post a comment