icon caret-left icon caret-right instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads question-circle facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

NauenThen

New poem

Den Store Appelsinen

Jeg farget håret mitt rødt
fordi baseballens rødtopper
Rusty Staub og Red Schoendienst
var kjent for å være fine og
jeg vil bli kjent
som en kjempefin spiller


The Big Orange

I dyed my hair red
because baseball’s redheads
Rusty Staub & Red Schoendienst
were known for being nice &
I want to be known
for being a great infielder
2 Comments
Post a comment