icon caret-left icon caret-right instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads question-circle facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

NauenThen

Poem of the Week

A Sea of Snow

                    —on watching fish scale clouds

 

What touches me

always brings me back to the past

 

Which has long left me

but pauses now and then to watch the present me

 

Which cannot but compare

the two or more of me

 

The most distant memories

are always the dearest

 

Playing in the snow with playmates

dusted all over a layer of merry icing

 


June Yang

July 15, 2023

 

 

 

Et hav av snø

                   —på å se på fiskeskjellskyer

 


Det som berører meg

bringer meg alltid tilbake til fortiden 

 


Som for lengst har forlatt meg

men tar en pause nå og da for å se på presentere meg

 

Som ikke kan annet å sammenligne

den to eller flere av meg

 

De fjerneste minnene

er alltid de kjaereste


Lekende i snøen med lekevenner

støvet over et lag med gleder glasur


 

norsk oversettelse av Elinor Nauen, August 2023

Be the first to comment